skyline

Precise And Dedicated Legal Counsel For Clients Across The Globe

Call Us Message Us

USŁUGI

TROCZYNSKI OCASIO, P.C.

Tel: 708.386.5701

Kancelaria Troczynski Ocasio, P.C., mająca siedzibę w Oak Park, IL zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa imigracyjnego, zarówno przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Oferowane świadczenia dostosowywane są indywidualnie do potrzeb klientów chcących mieszkać lub prowadzić działalność w Stanach Zjednoczonych. Kancelaria może reprezentować swoich klientów niezależnie od miejsca ich obecnego pobytu oraz miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Imigracja Biznesowa

Troczynski Ocasio, P.C. świadczy pomoc prawną dla korporacji i ich pracowników w uzyskaniu najwłaściwszych wiz pracowniczych potrzebnych do realizacji ich możliwości biznesowych i celów zawodowych, w zgodzie z przepisami imigracyjnymi.

Zapewnia doradztwo w rozpoczęciu działalności, a także dla średniej wielkości firm i organizacji działających non-for-profit. Kancelaria posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procesu aplikacyjnego dla zatrudnionych pracowników – w oparciu o wizy i status stałego rezydenta dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, menedżerów międzynarodowych, personelu medycznego, artystów i robotników wykwalifikowanych.

Obrona Przed Deportacja

Kancelaria koncentruje się na ocenie Państwa sytuacji i możliwościach uniknięcia oraz wstrzymania deportacji, a także skupia się na zapewnieniu najkorzystniejszej obrony w trakcie samego postępowania deportacyjnego. Klient informowany jest o przysługujących mu prawach, ustalona zostaje najlepsza strategia obrony i ochrony pozostania na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz podjęte zostają czynności mające na celu zabezpieczenie najkorzystniejszego wyniku w postępowaniu przed Sądem Imigracyjnym. Badana jest również kwalifikacja do otrzymania statusu LPR lub odroczenia postępowania deportacyjnego.

Imigracja Rodzinna

Troczynski Ocasio, P.C. doradza klientom w procesie ubiegania się o status stałego rezydenta w przypadku małżeństwa z obywatelem/obywatelką Stanów Zjednoczonych, adopcji lub innych sytuacji, w których pozwalają na to więzi rodzinne. Kancelaria może reprezentować swoich klientów przed amerykańskimi władzami i urzędami, takimi jak: the Citizenship and Immigration Services, a także konsulatami amerykańskimi za granicą. Ponadto Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w poszukiwaniu rozwiązań prawnych pozwalających na zwolnienie z zakazu do imigracji, w sytuacjach wcześniejszego naruszenia przez klienta prawa imigracyjnego lub prawa karnego, które mogłoby uniemożliwiać otrzymanie statusu stałego rezydenta lub obywatelstwa USA.

Troczynski Ocasio, P.C. zapewnia innowacyjne podejście prawne obejmujące imigracje rodzinną, zezwolenia na pracę, podejmowanie działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych, a także obronę przed deportacja.

Bazując na bogatym doświadczeniu Kancelaria dostosowuje najlepsze rozwiązania do zindywidualizowanych potrzeb klientów, uwzględniając założone cele, czas trwania sprawy oraz efektywność podjętych działań. Podejmowane czynności ściśle uwzględniają politykę imigracyjna i wszelkie zmiany przepisów.

Adwokaci Troczynski Ocasio, P.C. są członkami Chicago Bar Association oraz American Immigration Lawyers Association (AILA), krajowego stowarzyszenia liczącego ponad 13.000 adwokatów i profesorów prawa, praktykujących i uczących prawa imigracyjnego.